Collar Lace

0 VND
mã sản phẩm SKU collar lace RCL426
Có sẵn Tình trạng còn hàng Tình trạng đặt hàng trước Tình trạng hết hàng
Danh mục sản phẩm Featured Products Ren Ren cổ áo
thẻ sản phẩm featured products
Description
The embroidery lace have a characteristic technology. Main product: chemical trimming, all-over, collar, motif, net trimming, spandex lace, spandex all-over, etc.