Viết cho chúng tôi một dòng

Thông tin liên lạc

Chúng tôi rất thích nghe anh nói về dịch vụ khách hàng, hàng hoá, trang web hoặc bất kỳ chủ đề nào anh muốn chia sẻ với chúng tôi. Những lời bình luận và đề nghị của bạn sẽ được quý trọng. Xin điền vào mẫu dưới đây.

Địa chỉ: 23 Ni Sư Huỳnh Liên, Phường 10, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

+84-090 245 3685     

Jeffrey@jass.vn

Mỗi ngày. 9:00-17:00