Embroidery Fabric

0 VND
mã sản phẩm SKU embroidery fabric MC0568
Có sẵn Tình trạng còn hàng Tình trạng đặt hàng trước Tình trạng hết hàng
Danh mục sản phẩm Ren Thêu Ren Thêu
thẻ sản phẩm Embroidery fabrics
Description
Mesh embroidery fabric with thread, increase the three-dimensional sense of embroidery fabric, all kinds of embroidery fabric customization