Dog Clasp

0 VND
mã sản phẩm SKU
Có sẵn Tình trạng còn hàng Tình trạng đặt hàng trước Tình trạng hết hàng
Description

Dog clasp, also known as paparazzi clasp, hook clasp, lobster clasp, hook clasp, is mainly used for the end of bag strap or rope, so that the bag strap can be easily fixed on the D clasp or other round clasp

狗扣,亦称为狗仔扣,勾扣,龙虾扣,钩扣,主要用于箱包包带或者挂绳末端,使包带可方便地固定在D扣或者其它圆扣上