Climbing Button Carabiner

0 VND
mã sản phẩm SKU climbing button carabiner
Có sẵn Tình trạng còn hàng Tình trạng đặt hàng trước Tình trạng hết hàng
Danh mục sản phẩm Nút Phụ Kiện Ba Lô Túi Xách
thẻ sản phẩm Luggage buckle
Description
Mountaineering buckle, made of aluminum alloy, iron or stainless steel, has a variety of shapes, such as round ring mountaineering buckle, racetrack shape, egg shape, square, triangle and so on.