Mắc Cáo (Eyelet )

Mắc Cáo -Ô dzê- Eyelet 

Sản phẩm được sử dụng hầu hết các loại mặt hàng may mặt .

Chúng tối chuyên cung cấp tất cả các loại mắt cáo theo yêu cầu , có thể mở khuôn theo kích thước của bạn hoặc chọn 1 trong các mẫu có sẵn của chúng tôi .Màu sắc có thể xi hoặc sơn theo yêu cầu . Chất liệu bằng đồng , tiêu chuẩn xuất khẩu . 

sắp xếp theo nhãn
Không có sản phẩm nào trùng khớp với tìm kiếm của bạn !